Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier regelt het waterbeheer in het gebied boven het Noordzeekanaal. Daartoe beheert het de kaden, dijken en gemalen. Bovendien draagt het Hoogheemraadschap zorg voor wegen, fiets- en wandelpaden.

De bijna negentig gemalen van Hoogheemraadschap (HHNK) houden het water op het juiste peil. Is er teveel water in een gebied dan pompen gemalen het water omhoog naar de boezem: een stelsel van grotere wateren,kanalen of ringvaarten. Deze voeren het af naar de Noordzee of het Markermeer. Bij watertekort zorgt het waterschap er voor dat water via inlaatpunten vanuit de beozem het gebied instroomt.

Hoogheemraadschap (HHNK) voert haar taken waterbeheersing, waterkering en waterbeheer uit met een "brede kijk";daar waar mogelijk houdt het waterschap rekening met natuur,milieu en recreatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat het waterschap om flora en fauna in stedelijke gebieden te bevorderen,ecologische oevers aanlegt, drassige bermen met veelbloemen en rietkragen die vogels en andere dieren trekken. Veel dijken beheert het waterschap ecologisch. Dat betekent dat de dijken niet bemest worden en dat het gemaaide gras snel afgevoerd wordt. Samen met de aanleg van drasse dijkvoeten ontstaat hierdoor een grote variatie in planten en dieren.

Al bijna een eeuw zwoegt de Brons dieselmotor van het gemaal voor Hoogheemraadschap (HHNK) . De motor verving in 1910 een stoommachine met vijzel. In 1931 nam het even verderop gelegen elektrisch gemaal Beetskoog de bemalingstaak over. Sindsdien is het dieselgemaal reservegemaal voor de polder Beetskoog. Het gemaal pompt het water van -2,30 m NAP naar het peil van de Schermerboezem. Het boezempeil varieert van -0,40 m NAP tot 0,00 m NAP.

De eenvoudige,maar daardoor niet kapot te krijgen dieselmotor, en Storkcentrifugaalpomp behoren tot de zeldzame voorbeelden van vroeg twintigste eeuw bemalingstechniek van Nederlands fabrikaat. Een stukje uniekcultuurgoed in de polder. De logische indeling van het interieur (ketel, machine en vijzel in een bouwvorm) , de flauwe dakhelling en het roosvenster in de top van de gevel zijn kenmerkend voor een ontwerp van ingenieursbureau De Wit.

Museumgemaal Beetskoog

Dit gemaal bezoeken in 2018

Wij laten het gemaal op elke eerste zondag van de maanden mei t/m september tussen 11.00 en 16.00 uur draaien. U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

Zondag     1 juli
Zondag     5 augustus
Zondag     2 september
Zondag     9 september. (open monumentendag)

Groepen kunnen contact op met Martien Seinen via 0229-542109, 0611-618856 of een mailtje naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

 

Wat is er te zien
Een nog werkend watergemaal. (indien het polderpeil het toelaat)
Uitleg en werking van de dieselmotor die zonder brandstofpomp en verstuiver draaid.
Uitleg en werking van de waterpomp.
Uitleg over de peilbemaling in Noord Holland.
De Geschiedenis van het gemaal. (van wind, naar stoom, naar diesel)
History van de "Brons" motoren.
Tevens staat er een gratis kopje koffie of thee voor u klaar.

 

Museumgemaal Beetskoogkade 2, Oudendijk

www.gemaal-beetskoog.nl

Het waterschap is betrokken bij een netwerk van wandel-, fiets- en kanoroutes die over haar wegen en paden gaan. Het beheert vele bij deze routes behorende voorzieningen. De wandel- en fietsroutes nabij het gemaal zijn verkrijgbaar bij VVV Infocenter Middenbeemster en bij eetcafe Les Deux Ponts

informatiebron : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
fotografie : Peter Kramer